Kunnanhallitus, kokous 12.2.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kuntajakoselvityksen ohjausryhmän nimeäminen

MjuDno-2024-94

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö on 1.2.2024 tehnyt päätöksen, jolla se määrää kuntarakennelain 15 §:n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Pertunmaan ja Mäntyharjun kuntien välillä. Samalla ministeriö asetti kuntajakoselvittäjäksi HT Eero Laesterän. Selvityksen tehtävänä on toteuttaa erityinen kuntajakoselvitys Pertunmaan kunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi siten, että mahdollinen
yhdistyminen voisi tulla voimaan 1.1.2025.

Selvityshenkilö Eero Laesterä on kutsunut selvityksen operatiiviseen johtoryhmään kunnanjohtajat, jotka kutsuvat itselleen työparit kunnan johtotiimistä. Laesterä esittää edelleen, että Mäntyharjun kunta ja Pertunmaan kunta nimittävät kummastakin kunnasta poliittiiseen ohjausryhmään jäsenet – kummastakin kunnasta neljä jäsentä ja kummastakin yhden työntekijän edustajan. Kunnanjohtajat ovat mukana myös poliittisessa ohjausryhmässä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, juho.jarvenpaa@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. toteaa, että kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä kutsuu johtoryhmäksi operatiiviseen tekemiseen kummankin kunnan kunnanjohtajan ja he kutsuvat kunnasta yhden johtoryhmän jäsenen;

2. toteaa, että kunnanjohtajat ovat mukana myös poliittisessa ohjausryhmässä;

3. nimeää Mäntyharjun kunnan edustajiksi poliittiseen ohjausryhmään neljä jäsentä ja työntekijäjärjestöjen esityksestä Juko ry:n pääluottamusmies Piia Hartikaisen.

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan ehdotuksen 3 kohdan.osalta seuraavaksi:
Kunnanhallitus nimeää Mäntyharjun kunnan edustajiksi poliittiseen ohjausryhmään viisi jäsentä ja kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä työntekijäjärjestöjen esityksestä Juko ry:n pääluottamusmies Piia Hartikainen.
Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan kohtaan 3. tekemän muutosesityksen.

Päätös

Kunnanhallitus

1. totesi, että kuntajakoselvittäjä Eero Laesterä kutsuu johtoryhmäksi operatiiviseen tekemiseen kummankin kunnan kunnanjohtajan ja he kutsuvat kunnasta yhden johtoryhmän jäsenen;

2. totesi, että kunnanjohtajat ovat mukana myös poliittisessa ohjausryhmässä;

3. nimesi Mäntyharjun kunnan edustajiksi poliittiseen ohjausryhmään viisi jäsentä:
- Seppo Hujasen
- Toni Maczulskij`n
- Markku J. Lamposen
- Christian Malmin
- Timo Kuoksan

- kunnanhallituksen puheenjohtaja Sari Lantan sekä

- työntekijäjärjestöjen esityksestä Juko ry:n pääluottamusmies Piia Hartikaisen.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)