Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehallinto-osasto 7.5.2020 VN/14481/2019: Muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2020.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus "ara" päätös 12.5.2020 dnro ARA-04.01-2020-8: Kiinteistö Oy Keskivälille myönnetty purkuavustusta enintään 206 500 € Hirventie 7-9 kohteiden purkamiseen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös 20.5.2020 dnro ISAVI/2756/2019 Aluehallintoviraston päätöksessä nro 70/202/2 asetetun velvoitteen 2 mukainen esitys Pienen Pyhäveen vesistötarkkailusta, Mäntyharju.

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päätös ESAELY/569/2018 11.5.2020 Luonnonsuojelualueen perustaminen: Jurkonsuon luonnonsuojelualue YSA247105.

Mikkelin kaupunki, Mikkelin seudun ympäristölautakunta 6.5.2020 § 35: Väliaikainen lisäys ympäristönsuojelun delegointeihin lautakunnalta viranhaltijalle.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
- 23.4.2020 § 85: Koneellinen annosjakelu
- 23.4.2020 § 92: Asiakasmaksuhinnaston tarkennus etäpalveluihin ja puhelinkontakteihin
- sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä vuonna 2019.

Valtuutettu Aleksi Penttisen ilmoitus 20.3.2020: "Kunnan taloustilanteesta johtuen luovun sivistyslautakunnan ja valtuuston kokouspalkkioista 1.4.2020 alkaen kuluvan valtuustokauen loppuun."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)