Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Kurkiniemen vuokrasopimus

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24