Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Valtuustoaloite / matonpesupaikan rakentaminen kirkonkylään

MjuDno-2019-626

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmä / Antti Mustonen, Markku Huovinen ja Jani Paasonen  jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Me allekirjoittaneet Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsenet esitämme, että kunta selvittää mahdollisuudet rakentaa matonpesupaikka kirkonkylän alueelle."

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnalla on kaksi matonpesupaikkaa. Toinen on Haapaseläntien päässä Pyhäveden rannalla ja toinen vanhan palolaiturin luona Kiepin sahan risteyksen kohdalla Kallaveden rannalla. Nykyisten matonpesupaikkojen käyttöastetta ei ole mitattu eikä ole tiedossa ongelmia matonpesupaikkojen käytettävyydessä tai riittävyydessä.

Mäntyharjun kunnan taloustilanne vaatii vuosille 2020-2021 teknisen toimen käyttötalouteen säästöjä ja investoinnit rakennetaan Mäntyharjun kunnassa velaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että valtuustoaloitteen selvitystä ei tehdä.
  2. Toteaa aloitteesta, että Mäntyharjun kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi ei ole tarvetta selvittää matonpesupaikan rakentamista Kirkonkylään ja nykyiset matonpesupaikat ovat kaikkien kuntalaisten sekä vapaa-ajan asukkaiden käytettävissä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee teknisen lautakunnan lausunnon tietoonsa;
  2. toteaa, että Mäntyharjun kunnan taloudellisen tilanteen vuoksi ei ole tarvetta selvittää matonpesupaikan rakentamista Kirkonkylään;
  3. toteaa, että nykyiset matonpesupaikat ovat kaikkien kuntalaisen sekä vapaa-ajan asukkaiden käytettävissä;
  4. saattaa aloitteen käsittelyn kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)