Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Aseman ja Kirkonkylän äänestysalueiden yhdistäminen

MjuDno-2019-416

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun perussuomalaisten valtuustoryhmä / Tanja Hartonen Pulkka ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Mäntyharjussa on kaksi vaalialuetta: Kirkonkylä ja Asema. Ennakkoäänestyksissä annetaan paljon ääniä ennakkoon. Voisiko selvittää kirkonkylän ja aseman vaalialueitten yhdistämistä. Toisiko se selkeyttä äänestämiseen varsinaisena vaalipäivänä?"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Vaalilain 8 §:n mukaan kunta muodostaa yhden äänestysalueen, jollei sitä ole tarpeen jakaa useampaan äänestysalueeseen. Äänestysalueiden pinta-alasta taikka asukasmäärästä ei vaalilaissa ole tarkempia määräyksiä. Äänestysalueista päättää valtuusto. 

Valtuuston päätöksellä muutettu äänestysaluejako on voimassa 1.1.2020 alkaen toimitettavissa vaaleissa ja kansanäänestyksissä, jos valtuuston päätöksestä on ilmoitettu 31.8.2019 mennessä maistraatille.

Äänestysaluejaotuksen muuttamista koskevassa kunnanvaltuuston päätöksessä on ratkaistava myös, mikä kunnan äänestysalueista on käytössä niillä kunnan äänioikeutetuilla, joita ei ole merkitty väestötietojärjestelmässä asuvaksi minkään kiinteistön (rakennuksen ja huoneiston) kohdalle. Vailla vakinaista asuntoa olevien sekä hoito- ym. laitoksissa asuvien kuntalaisten lisäksi tähän ryhmään kuuluu kunnan ns. poissa oleva väestö, eli ulkomailla vakinaisesti asuvat Suomen kansalaiset (ulkosuomalaiset). 

Yleisesti erityisryhmien äänestysalueeksi on valittu ja päätetty jokin mahdollisimman hyvien kulkuyhteyksien piirissä oleva kunnan äänestysalue (äänestyspaikka).
Mäntyharjun kunnan nykyiset äänestysalueet ja äänioikeutetut ko. alueilla europarlamenttivaaleissa vuonna 2019:
001 Asema, äänioikeutetuja 2001
002 Kirkonkylä, äänioikeutettuja 3100

Erityisryhmien äänestysalueena on kirkonkylä.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka. 

Vuosien 2017-2019 aikana äänioikeutettujen (pl. ulkosuomalaiset, muut EU-kansalaiset) lukumäärä sekä äänestäminen äänestysalueittain:

Kuntavaalit 2017

  äänioikeuteut ennakkoäänet

vaalipäivän
äänet

yhteensä
äänestäneet
Asema  2055 696 / 33,9 % 526 / 25,6 % 1222 /59,5 %
Kirkonkylä 3083 933 / 30,3 % 888 / 28,8 % 1821 / 59.1 %
Yhteensä 5138 1629 / 31,7 % 1414 / 27,5, % 3043 / 59,2 %


Presidentinvaali 2018

  äänioikeutetut ennakkoäänet vaalipäivän
äänet
yhteensä
äänestäneet
Asema 2034 825 / 40,6 % 536 / 26,4 % 1361 / 66,9 %
Kirkonkylä 3193 1196 / 37,5 % 874 / 27,4 % 2070 / 64,8 %
Yhteensä 5059 1990 /39,3 % 1410 / 27,9 % 3400 / 67,2 %


Eduskuntavaalit 2019

  äänioikeutetut ennakkoäänet vaalipäivän
äänet
yhteensä
äänestäneet
Asema 2000 810 / 40,5 % 563 / 28,2 % 1373 / 68,7 %
Kirkonkylä 3109 1186 / 38,1 % 856 / 27,5 % 2042 / 65,7 %
Yhteensä 4945 1979 / 40 % 1418 / 28,7 % 3397 / 68,7 %


Europarlamenttivaalit 2019

  ääniooikeutetut ennakkoäänet vaalipäivän
äänet
yhteensä
äänestäneet
Asema

2001

354 / 17,7 % 314 / 15,7 % 668 / 33,4 %
Kirkonkylä 3100 586 / 18,9 % 470 / 15,2 % 1056 / 34,1 %
Yhteensä 4945 938 / 19 % 783 / 15,8 % 1721 / 34,8 %

 

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 7.3.2016 (§ 12) liittää Toivolan 003 äänestysalueen Aseman 001 äänestysalueeseen. Kuntaan tuli näin ollen kaksi äänestysaluetta.

Mäntyharjun perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt 3.6.2019 aloitteen, jossa pyydetään selvittämään toisiko äänestysalueiden yhdistäminen selkeyttä varsinaisen vaalipäivän äänestämiseen.

Vuoden 2019 eduskunta- sekä europarlamenttivaaleissa äänestysalueet sijaitsivat kunnantalolla: Asema 001 kunnantalon I-kerroksen aulatilassa, Kirkonkylä 002 kunnantalon II-kerroksen aulatilassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. yhdistää Mäntyharjun kunnan kaksi äänestysaluetta 001 Asema ja 002 Kirkonkylä yhdeksi äänestysalueeksi.
2. uuden äänestysalueen nimeksi tulee Mäntyharju ja numeroksi 001.
3. toimittaa päätöksen Itä-Suomen maistraatille tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen maistraatti, väestörekisterikeskus, keskusvaalilautakunta