Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Edustajan valitseminen eri yhteisöihin kaudeksi 1.6.2019-31.5.2021

MjuDno-2019-427

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalaki 33 § 1 mom 3 kohta Kunnanhallituksen tehtävät
"Kunnanhallituksen tulee:
---
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa ja käyttää sen puhevaltaa.
---

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 73 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus valitsee toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 edustajat ja varaedustajat seuraavien yhteisöjen vuosi- ym. kokouksiin:

Asunto Oy Halssinrinne (Putkinotkontie 4, 52700 Mäntyharju, omistus 20-50  %)
Mäntyharjun Virastokeskus Oy
Mäntyharjun Suittimäki Oy
Exel Composites Oyj
Kuntarahoitus Oyj
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
Etelä-Savon Kauppakamari
Juvan Ajoharjoitteluratasäätiö
osakaskunnat
Järvi-Suomen Kanavat Neuvottelukunta
Taito Itä-Suomi
Etelä-Savon Pelastusalan Liitto ry
Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry
Mikkelin Ravirata Oy
Mäntyharjun 400-vuotisjuhlarahaston toimikunta (2 edustajaa)
Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
Suomen Vesitieyhdistys ry
Suur-Savon Sähkö Oy
Viitostie  ry
Mikkelin Kotikaari ry
Nopeat Itäradat neuvottelukunta
Reissumiestoimikunta
Mäntyharjun liikenneturvallisuusryhmä (4 jäsentä)
Kymenlaakson Jäte Oy
vammaisneuvosto
vanhusneuvosto
yhteistyötoimikunta
 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 edustajat ja varaedustajat seuraavien yhteistöjen vuosi- ym. kokouksiin:

Asunto Oy Halssinrinne (Putkinotkontie 4, 52700 Mäntyharju, omistus 20-50 %)
Tanja Hartonen-Pulkka, varalle Tuomo Penttinen

Mäntyharjun Virastokeskus Oy
Tuomo Penttinen, varalle Kari Rimpeläinen

Mäntyharjun Suittimäki Oy
Tuomo Penttinen, varalle Raili Pallonen

Exel Composites Oyj
Markku Häkkänen, varalle Kari Rimpeläinen

Kuntarahoitus Oyj
Jukka Ollikainen, varalle Mika Ruohoranta

Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry
Jukka Ollikainen, varalle Anu Yli-Pyky

Etelä-Savon Kauppakamari
Eveliina Mäenpää, varalle Jukka Ollikainen

Juvan Ajoharjoitteluratasäätiö
Jani Paasonen, varalle Markku J. Lamponen

osakaskunnat
Antti Mustonen, varalle Raimo Leppäkumpu

Järvi-Suomen Kanavat Neuvottelukunta
Markku Häkkänen
Markku J. Lamponen
Kari Rimpeläinen

Etelä-Savon Pelatusalan Liitto ry
Lasse Kurvinen, varalle Jukka Ollikainen

Mikkelin Musiikkiopiston Kannatusyhdistys ry
Minna Hytönen, varalle Raili Suomi

Mikkelin Ravirata Oy
Ismo Partio, varalle Erkki Liukkonen

Mäntyharjun 400-vuotisjuhlarahaston toimikunta (2 edustajaa)
Seppo Hujanen, varalle Mia Lamponen
Leena Pekkanen, varalle Markku J. Lamponen

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta
Markku Häkkänen
Hannu Ollikainen
Antti Mustonen
Tanja Hartonen-Pulkka

Suomen Vesitieyhdistys ry
Markku J. Lamponen, varalle Antti Mustonen

Suur-Savon Sähkö Oy
Markku J. Lamponen, varalle Markku Häkkänen

Viitostie ry
Markku Häkkänen, varalle Jani Paasonen

Mikkelin Kotikaari ry
Juha Vallin, varalle Tanja Hartonen-Pulkka

Nopeat Itäradat neuvottelukunta
Jukka Ollikainen, varalle Markku J. Lamponen

Reissumiestoimikunta
Markku Huovinen
Seppo Hujanen
Leena Pekkanen
Mia Lamponen
Tanja Hartonen-Pulkka

Mäntyharjun liikenneturvallisuustyöryhmä (4 jäsentä)
Jani Paasonen
Mia Lamponen
Jaana Lopperi
Seppo Kettunen

Kymenlaakson Jäte Oy (halltuksen vj.)
Lasse Kurvinen

Vammaisneuvosto
Leena Pekkanen, varalle Mia Lamponen

Vanhusneuvosto
Mia Lamponen, varalle Seppo Hujanen

Yhteistyötoimikunta
Leena Pekkanen, varalle Markku Häkkänen

Tiedoksi

valitut, lm-rekisterin hoitaja, palkkasihteeri