Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 5.6.2019 nro 19/0117/3 dnro 01249/18/5404: Maa-ainesten ottamislupaa koskeva valitus. Hallinto-oikeus kumoaa Mikkelin seudun ympäristölautakunnan 26.4.2018 § 52 tekemän päätöksen.

ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, päätös 10.6.2019 dnro 24346/646/19  Koy Keskivälille on myönnetty purkuavustusta rivitalon (Mäntylä) purkamiseen 18.000 €, max 60 % toteutuneista hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.