Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Kasvo-kasvupalvelupilotti

MjuDno-2018-648

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon TE-toimisto ja ELY-keskus pyytävät Kasvo-pilotin valmistelun tässä vaiheessa Etelä-Savon kunnilta, Kelalta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä päätöstä Kasvo-pilotin kumppanuudesta.
Kanta tulee toimittaa 5.7.2019 mennessä Etelä-Savon TE-toimistoon.

Kumppanuuden tavoitteena on kehittää palveluiden tuottamisen toimintamallia ja yhdessä tekemistä siten, että se on mahdollisimman tehokasta ja hyödyllistä kaikille osapuolille. Kasvo-pilotti on ensisijaisesti työllistämistä edistävien palveluiden kehittämispilotti. Yhteisten asiakkaiden asiakaspoluista ja niihin liittyvistä käytännön asioista sovitaan kumppanien kanssa yhdessä kumppanien päätösten jälkeen elo-syyskuussa.

Kasvo-pilotin asiakastyö alkaa syyskuuss 2019, ja pilotti jatkuu 31.12.2021 saakka.

Kasvo-pilotti kumppanuudesta on keskusteltu TE-toimiston, ELY-keskuksen ja kunnan välillä. Kumppanuus siinä muodossa kuin se sopimuksessa on kirjattu selkeyttää rooleja toiminnassa ja tuo kunnalle nykyistä paremman mahdollisuuden toimia työllisyyskentässä. Kumppanuus ei tuo vielä kunnan käyttöön Ura-ohjelman tiedostoja. 

Kumppanuussopimus liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan sopimuksen Kasvo-pilotti kumppanuudesta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon TE-toimisto, työllisyyskoordinaattori