Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston vaali 1.6.2019-31.5.2021

MjuDno-2019-423

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 7 § 2, 4, 5 ja 6 mom. Kunnanhallitus, konsernijaosto ja henkilöstöjaosto
"Kunnanhallituksen toimikausi on 2 vuotta (1.6.2019-31.5.2021).
Kunnanhallituksessa on henkilöstöjaosto, johon kuuluu puheenjohtaja ja 2 jäsentä.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan jaostojen jäsenet ja varajäsenet (varajäseneksi voidaan valita myös kunnanhallituksen varajäsen).
Toimielinten jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi."

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 74 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. valitsee henkilöstöjaoston jäsenet (3) toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021;
  2. nimeää valituista jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
  3. päättää, että henkilöstöjaoston esitteiljänä toimii hallinto- ja talousjohtaja;
  4. toteaa, että kunnanjohtajalla on läsnä olo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksissa.

Päätös

Kunnanhallituksen henkilöstöjaoston vaali 

1. valitsi henkilöstöjaostoon kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 seuraavasti:

jäsen Mika Ruohoranta, varajäsen Aleksi Penttinen
jäsen Jaana Lopperi, varajäsen Ari Siitarinen
jäsen Mia Lamponen, varajäsen Kari Rimpeläinen

2. nimesi puheenjohtajaksi Jaana Lopperin ja varapuheenjohtajaksi Mika Ruohoranta;
3. päätti, että jaoston esittelijänä toimii hallinto- ja talousjohtaja;
4. totesi, että kunnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus henkilöstöjaoston kokouksissa.