Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Kunnanhallituksen konsernijaoston vaali 1.6.2019-31.5.2021

MjuDno-2019-424

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 7 § 2, 3, 5 ja 6 mom. Kunnanhallitus, konsernijaosto ja henkilöstöjaosto
"Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta (1.6.2019-31.5.2021).
Kunnanhallituksessa on konsernijaosto (joka toimii myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaostona).
Konsernijaostoon kuuluu puheenjohtaja ja 4 jäsentä.
Kunnanhallitus valitsee keskuudestaan jaostojen jäsenet ja varajäsenet (varajäseneksi voidaan valita myös kunnanhallituksen varajäsen).
Toimielimen jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimikaudeksi."

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki 74 §
Tasa-arvolaki 4a § 2 mom.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. valitsee kunnanhallituksen konsernijaoston jäsenet (5) toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021;
  2. nimeää valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan;
  3. päättää, että konsernijaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja ja
  4. toteaa, että hallinto- ja talousjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaoston kokouksissa.

Päätös

1. valitsi konsernijaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021 seuraavasti:

jäsen Leena Pekkanen, varajäsen Katariina Mutka
jäsen Seppo Hujanen, varajäsen Erja Halinen
jäsen Kari Rimpeläinen, varajäsen Mia Lamponen
jäsen Tanja Hartonen-Pulkka, varajäsen Tapio Hämäläinen
jäsen Jani Paasonen, varajäsen Markku Huovinen

2. nimesi puheenjohtajaksi Leena Pekkasen ja varapuheenjohtajaksi Seppo Hujasen;
3. päätti, että jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja;
4. totesi, että hallinto- ja talousjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus jaoston kokouksissa