Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Rahavarojen tarkastajien valinta toimikaudelle 1.6.2019-31.5.2021

MjuDno-2019-426

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 23 § Kunnanjohtajan ja toimialan johtajan tehtävät ja ratkaisuvalta
Hallinto- ja talousjohtaja
Sen lisäksi mitä tässä hallintosäännössä tai muualla on määrätty hallinto- ja tajousjohtaja
"- - - 2 mom. 16 kohta: päättää käteiskassojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä tarkastaa käteiskassat kunnanhallituksen valitsemien tarkastajien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus valitsee keskuudesaan kaksi jäsentä tarkastamaan kunnan rahavarat toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi keskuudestaan seuraavat kaksi jäsentä tarkastamaan kunnan rahavarat toimikaudeksi 1.6.2019-31.5.2021: Kari Rimpeläinen ja Jaana Lopperi.