Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Sote-kuljetusten järjestäminen ja kilpailuttaminen 1.1.2020 alkaen

MjuDno-2019-370

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksessa on linjattu, että sote-kuljetusten järjetäminen ja hankinta säilyy kuntien tehtävänä taloudellisuuden ja toimivuuden turvaamiseksi, kuntayhtymän roolin ollessa toimintojensa edellyttämien kuljetusten tilaaja.

Käytäntö on kuitenkin osoittanut jo Essoten toiminnan alkuvuosina, että mainittu toimintatapa ei ole tarkoituksenmukaisin ja paras. Kuljetusten järjestämisen ja kilpailuttamisen siirtäminen keskitetysti Essoten tehtäväksi mahdollistaa sujuvamman, tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kuljetusten hallinnoinnin ja hankinnan.

Mäntyharjun kunnassa Sote-matkojen korvausperusteista on solmittu paikallisten yrittäjien kanssa sopimus 21.6.2018. Sopimuksessa matkan hinnoittelu on perustunut viimeksi liikenne- ja viestintämisnisteriön vahvistamaan taksaan.

Sote-kuljetusten siirtämisestä Essoten järjestettäväksi keskusteltiin alustavasti neuvottelukunnan kokouksessa 20.12.2018. Käytännön muutokseen suhtauduttiin myönteisesti, mutta asiasta ei ole kirjausta perussopimuksessa. Tästä syystä kuntien tulee linjata toiminta sote-kuljetusten osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto, poiketen Etelä- Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän  perussopimuksesta, antaa sote-kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 alkaen. 

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja esitti, että asia jätetään pöydälle.

 

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom.)

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Taksiyrittäjien ja kunnan yhteinen kuulemistilaisuus on 17.6.2019.

 

Kunnanjohtaja tekee päätösehdotuksen em. tilaisuuden ja käytyjen keskustelujen perusteella.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto, poiketen Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perussopimuksesta, antaa sote-kuljetusten järjestämisen, hallinnoinnin ja kilpailuttamisen vastuun Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveuiden kuntayhtymän tehtäväksi 1.1.2020 - 31.12.2021 määräaikaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.


Jaana Lopperi poistui kokouksesta esteen ilmoittaen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky:n hallituksen jäsen (HallintoL 28 § 5 mom.)