Kunnanhallitus, kokous 17.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Talousarvion toteutuminen toukokuu 2019

MjuDno-2019-432

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan taloudellista tilannetta tarkastellaan kuukusittain ja aina kolmannesvuosiraporttien yhteydessä.
Toukokuun toteuman käsittelyä on kiirehditty, jotta kh:lla on mahdollisimman ajantasainen tieto antaessaan talousarvion 2020 valmisteluohjeet.

Toimintatuotot
Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon 2019 verrattuna 95,4 % (98 507 € alle talousarvion). Kertymää tarkasteltaessa tulee huomata, että talousarvioon kirjaamatonta hanketuloa on kertynyt 216.000 €.  Tällöin talousarvion laadinnan perusluku on alittunut noin 310.000 €.

Toimintakulut
Toimintakuluja on kertynyt ajalla 1-5/2019 yhteensä 18.153.951 €. (177.880 € yli talousarvion ja 598.794 € edellistä vuotta enemmän).
Kertymästä puuttuu ensihoidon lasku toukokuulta 2019 ja lomarahojen jaksotus n. 150.000 €. Nämä erät huomioiden ylitys talousarvioon on n. 380.000 €.
Erityisesti tulee huomata, että Essoten kulujen lisäksi kunnan oma toiminta sivistyksen toimialan ja teknisten toimialan osalta ylittää talousarvion.

Verotulot ja valtionosuudet
Verotuloja kertyi tarkastelujaksolla 8.700.399 € (372.518 € alle talousarvion / 57.501 € alle edellisen vuoden kertymän).
Valtionosuuksia kirjattiin 7.387.006 € (92.465 €yli talousarvion / 110.335 € alle edellisen vuodeen kertymän).

Tilikauden 1-5/2019 (korjattu) näyttää noin 470.000 €:n alijäämää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee talouden toteuman tiedoksi;
  2. muistuttaa toimialoja ja vastuullisia viranhaltijoita,että kunnanhallitus on kokouksessaan 29.4. päättänyt vuoden 2019 talousarvioon liittyvistä toimenpiteistä;
  3. toteaa, että mikäli päätetyillä toimenpiteillä ei saavuteta tavoiteltua vaikutusta tullaan vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpanoa linjaamaan uudelleen II kolmannesvuosiraportin yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

toimialajohtajat, esimiehet