Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristövastuualue
- päätös 10.12.2020 nro 100/2020 ISAVI/1038-2018: Voikosken vesivoimalaitoksen uuden voimalaitosyksikön ja kalatien rakentaminen, korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä 8.2.2018 taltionro 518, lupamääräysten 7 ja 8 osalta uudelleen käsiteltäväksi palauttaminen. AVI poistaa luvasta Vaasan hallinto-oikeuden kumoamat lupamääräykset 7 ja 8 ja antaa uuet lupamääräykset 7, 7a ja 8.
- päätös 18.12.2020 nro 106/2020 ISAVI/5159/2019: Oy Woikoski Ab:n Voikosken tehtaan toiminnan olennainen muuttaminen. AVI on päätöksellään päivittänyt ympäristöluvan vastaamaan tämän hetken lainsäädännön vaatimuksia. Lupa koskee asetyleeni-, ilokaasu-, ja ilmakaasutehdasta, helmiumin käsittely- ja kaasupullojen tarkastuslaitosta, ilmantäyttöä sekä niihin liittyviä toimintoja. 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 4.1.2021 POSELY/1991/2020: päätös Mäntyharjun Moottorikerho ry:n tiensulkuhakemukseen. Päätös koskee tapahtumia, jotka järjestetään 1.1.-15.12.2021 Mäntyharjun kunnan osalta tiestöllä: Pyhäniementie 15081, Mouhuntie 15028, Kokkosenkyläntie 4172, Saviniementie 15086, Karankamäentie 15077 ja Vanha-Vitonen 15087. Asianosaisille ilmoitetaan tarkemmasta ajankohdasta noin viikkoa ennen sulkemista.

Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallitus 14.12.2020: Etelä-Savon maakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen tulee voimaan 1.1.2021 alkaen. Mäntyharjun kunnanvaltuusto käsitteli asian kokouksessaan 12.10.2020.

Mikkelin seudun ympäristölautakunta 16.12.2020 § 116 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuodelle 2021.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymävaltuuston pöytäkirja 26.11.2020.

Mikkelin Kotikaari ry:n kirje 18.12.2020: Mikkelin Kotikaari ry:n Mäntypuiston palvelutalon lainat ja Mäntyharjun kunnan lainatakaus. Mikkelin Kotikaari ry tulee hakemaan ARA:lta ja Svenska Handelsbanken AB:lta (31.12.2020 kunnan takausvastuu 65.902,29 €) lainanmaksuvapaata vuodelle 2021. Toinen kunnan takaama laina on aiemmin maksettu loppuun.

Itä-Suomen Businessedustusto ISBE Oy: muistio 24.6.2020 taloustilanteesta ja tulevaisuudesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)