Kunnanhallitus, kokous 18.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset:

HP 28.10.2020  Vs. hallinto- ja talousjohtajan vaali vahvistaminen / oman auton ja puhelimen käyttöoikeus
HP 09.12.2020  Kurvinen Lasse, tekninen johtaja / Flat track 2020 MM palkitseminen / vuosiloma
YP 20.10.2020  Hankintaohjeesta poikkeaminen / päiväkoti Mustikkatassun ilmanvaihtomittaus
YP 02.12.2020  Etätyöskentelyyn siirtyminen
YP 09.12.2020  Hankintaohjeesta poikkeaminen / Kenkätehtaan tutkimukset
YP 18.12.2020  Hankintaohjeesta poikkeaminen / terveyskeskuksen muutostoimenpiteet - äänieristyksen parantaminen
YP 18.12.2020  Hankintaohjeesta poikkeaminen / terveyskeskuksen sadevesi- ja salaojaputkien huuhtelu ja kuvaus
YP 18.12.2020  Hankintaohjeesta poikkeaminen / maastomallinnusmittaukset katujen peruskorjausta varten
YP 18.12.2020  Hankintaohjeesta poikkeaminen / kunnantalon tolppavalot
YP 04.01.2021  Hankintaohjeesta poikkeaminen / kirjaston sähkömuutostyöt
YP 04.01.2021  Hankintaohjeesta poikkeaminen / liikenneturvallisuushankkeiden suunnittelu ja kartoitus
YP 12.01.2021  Hankintaohjeesta poikkeaminen / katusaneerausten rakennussuunnittelu 2021
YP 14.01.2021  Hankintaohjeesta poikkeaminen / vesihuollon korjausvelan määrittäminen ja yhdistäminen laadittavaan katujen peruskorjaussuunnitelmaan PTS-suunnitelmana

Hallinto- ja talousjohtajan viranhaltijapäätökset:

HP 23.11.2020  Työvalmentajan toimi
HP 15.12.2020  IT-suunnittelijan toimi
HP 01.12.2020  Itä-Suomen päihdehuollon ky johtaja / perutaan siirtyminen Mäntyharjun kunnan palvelukseen
YP 15.12.2020  Kuntatodistuslaina 4.000.000 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta, koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)