Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Edustajien valitseminen Essoten kuntakokoukseen 29.4.2021 (lisäpykälä)

Kuvaus

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän vuosittainen jäsenkuntaneuvottelu on torstaina 29.4.2021 klo 13.00-15.00 etäyhteyksin.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus nimeää osallistujat Essoten jäsenkuntaneuvotteluun 29.4.2021.

Päätös

Essoten jäsenkuntaneuvotteluun 29.4.2021 nimettiin osallistujiksi kunnanhallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajisto sekä kunnanjohtaja.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)