Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vuoden 2020 peruspalvelujen valtionosuuden oikaisu lopullisen koronavirustestitilaston johdosta. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta on lisätty 350 milj. euroa koronavirustestien ja koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämisen aiheuttamien kustannusten korvaamiseksi. Em. summasta oikaisun jälkeen Mäntyharjun kunnan osuus 243 465 euroa (lisäys 116 euroa).

Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallitus 22.3.2021 § 43: Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma on hyväksytty. Maakuntahallitus esittää, että kunnat ja muut liikennejärjestelmätyön sidosryhmät omissa päätöksissään ja suunnitelmisssaan edistävät Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunitelman toteuttamista.

Veej´jakaja ry:n kevätkokous etäyhdeydellä 27.4.2021 klo 18.00. 

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset:
- ESAELY/749/2019, 7.4.2021: Rantalehdon luonnonsuojelualueen perustaminen
- ESAELY/633/2020, 13.4.2021: Haapisevan luonnonsuojelualueen perustaminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.