Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Valtuustoaloite / Metsien monipuolinen hyödyntäminen / puurakentaminen

MjuDno-2020-707

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun Sosialidemokraattien valtuustoryhmä / Timo Kuoksa, Ari Hartonen, Mikko Lyytikäinen, Tero Ollikainen ja Tapani Penttinen jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen kannanotossa ja Etelä-Savon maakuntaliiton korona-elpymissuunnitelmissa haetaan kasvua metsän monipuolisesta hyödyntämisestä, elinkeinotoiminnasta, osaamisesta ja innovaatioista.

Kolmen seuraavan vuoden rahoitus saadaan EU:n Elpymis- ja palautumistukivälineellä vuosille 2021-23 ja kuluvaan EU rakennerahasto-ohjelmaan tulevalla lisärahoituksella vuosille 2021-24.

Etelä-Savon maakuntaliitto esittää merkittävää puurakentamisen ohjelmaa.

1. Mäntyharjun kunnan tulee aktiivisesti osallistua yhdessä mäntyharjulaisten yrittäjien kanssa tähän ohjelmaan. Tavoitteena on Mäntyharjun elinvoiman kehittäminen ja uusia työpaikkoja mäntyharjulaisille.
2. Mäntyharjun strategian päivittäminen on ajankohtaista tulevalle valtuustokaudelle. Puurakentaminen kirjataan tulevaisuuden kärkihankkeeksi.

Mäntyharjussa 12.10.2020"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Kokouskäsittely

Valtuutettu Timo Kuoksa jätti kunnanvaltuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen.

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa ja Etelä-Savon maakuntaliitossa..

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtuuston kokouksessa 12.10.2020 jätettiin aloite, jossa esitetään, että Mäntyharjun kunnan tulee aktiivisesti osallistua yhdessä mäntyharjulaisten yrittäjien kanssa Etelä-Savon maakuntaliiton puurakentamisen ohjelmaan. Tavoitteena on Mäntyharjun elinvoiman kehittäminen ja uusia työpaikkoja mäntyharjulaisille. Lisäksi he esittävät, että puurakentaminen tulee kirjata kunnan strategian tulevaisuuden kärkihankkeeksi.

Viime vuosina maakunnassa on toteutettu muutamia puurakentamista edistäviä hankkeita, kuten XAMKin Puurakentaminen Etelä-Savossa (01.09.2018 – 31.8.2020) ja XAMKin, EsEdun ja Samin RAKES 2020 (01.01.2018 - 31.10.2020). Lisäksi Etelä-Savon maakuntaliitto on rahoittanut Savonlinnaan teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion rakentamista 3,9 miljoonaa eurolla. Etelä-Savon maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa 2019-2020 todetaan, että maakunnassa ”edistetään energiatehokasta vihreää ja älykästä rakentamista sekä puurakentamista”. Lisäksi siellä todetaan, että ”haetaan yritysten tarpeista uudenlaisia puurakentamisen konsepteja, kuten esimerkiksi LVL-levytuotannon hyödyntämistä puurakentamisessa. (julkiset referenssikohteet, yhteistyö)” sekä ”kehitetään ja kaupallistetaan puurakentamisen uusia materiaaleja”. Kuitenkaan maakunnassa ei ole olemassa mitään puurakentamisen ohjelmaa, kuten aloitteessa viitataan. Puurakentaminen tullee olemaan osana valmisteilla olevaa uutta maakuntaohjelmaa, jonka kärkiteemoja ovat ruoka, metsä ja vesi.

Mikäli halutaan käynnistää puurakentamista edistävä hanke, niin aloite ja sisältö tulee tulla yrityksiltä, jotka sitoutuvat puurakentamisen kehittämiseen yhdessä kunnan kanssa. Tällainen hanke edellyttää henkilöresursointia, omarahoitusta ja ulkopuolista rahoitusta, kuten EU:n rakennerahasto-ohjelman rahoitusta.

Uuden kunnan strategia valmistelu käynnistetään syksyllä uuden valtuuston aloitettua toimintansa, joten painopisteiden ja kärkihankkeiden valinnat tekee uusi valtuusto. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi ja
  2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)