Kunnanhallitus, kokous 19.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Valtuustoaloite / uusien asukkaiden saaminen kuntaan

MjuDno-2020-750

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mäntyharjun Keskustan valtuustoryhmä / Markku J. Lamponen, Pekka Heikkilä, Ismo Partio, Ilpo Honkanen, Seppo Kettunen ja Mika Ruohoranta jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:
"Mäntyharju on luonnonkaunis ja monipuoliset palvelut omaava kunta. Mäntyharjussa on erinomaiset vapaa-ajan palvelut, hyvät kaupat sekä vetovoimaiset yritykset.

Mäntyharjulaiset teollisuusyritykset ja palvelutoimijat hakevat ja palkkaavat koko ajan uusia työntekijöitä. Työpaikkoja on siis tarjolla runsaasti. On hienoa nähdä, että kunta on elinvoimainen ja houkutteleva. Tässä olisi erinomainen mahdollisuus saada kuntaan myös uusia veronmaksajia. Sitten tullaankin kunnan suureen ongelmaan. Vuokra-asuntojen asumiskustannukset ovat erittäin korkeat. Mäntyharju on maaseutukunta, mutta vuokrataso on täällä samalla tasolla kuin suurissa kaupungeissa. Kunnan ongelmana ei siis ole työpaikkojen puute, vaan se, että Mäntyharjuun töihin tulevat uudet työntekijät eivät löydä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Erityiseti pienistä asunnoista on pulaa. Pahimmillaan tämä johtaa siihen, että asunto etsitään naapurikunnista ja Mäntyharjun kunta menettää potentiaalisia veronmaksajia.

Monissa kunnissa on asukkaita menestyksellisesti houkuteltu määräaikaisesti ilmaisilla asunniolla.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että Mäntyharjun kunnan tulee nopeasti käynnistää toimet uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Toimien tulee olla laajoja ja kokonaisuutta tulee arvioida ennakkoluulottomati monelta kantilta. Kiinteistö Oy Keskivälin toimintaa tulee tarkastella kriittisesti ja sen vuokrataso pitää voida alentaa paikkakunnan kokoon nähden oikealle tasolle. Vuokratason alentaminen toisi kunnalle lisää verotuloja uusien asukkaiden myötä."

Mäntyharjussa 9.11.2020

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtuustossa 9.11.2020 jätetyssä aloitteessa esitetään, että ”Mäntyharjun kunnan tulee nopeasti käynnistää toimet uusien asukkaiden houkuttelemiseksi. Toimien tulee olla laajoja ja kokonaisuutta tulee arvioida ennakkoluulottomasti monelta kantilta. Kiinteistö Oy Keskivälin toimintaa tulee tarkastella kriittisesti ja sen vuokrataso pitää voida alentaa paikkakunnan kokoon nähden oikealle tasolle. Vuokratason alentaminen toisi kunnalle lisää verotuloja uusien asukkaiden myötä."

Uusien asukkaiden saaminen kuntaan on haasteellista, vaikka meillä on kunnalla tarjota hyvät palvelut ja kilpailukykyinen verotaso ja yrityksillä työpaikkoja. Edellä mainittujen lisäksi muuttamispäätökseen vaikuttavat erittäin paljon muut henkilökohtaiset syyt, kuten puolison työtilanne, perheen lasten koulu, harrastukset ja kaverit yms. Potentiaalisimpia muuttajia ovat ihmiset, joilla on jokin muukin side paikkakuntaan kuin vain työpaikka, vaikka niitäkin muuttajia on paljon. Vuonna 2020 kuntaan muutti 233 henkilöä.

Kiinteistö Oy Keskivälin hallitus on käsitellyt aloitetta kokouksessaan 20.1.2021 liitteen 1 mukaisesti. Vastineessa mm. todetaan, että yhtiössä on jo useamman vuoden ajan tiedostettu pienten asuntojen puute, mutta ennen kuin uutta kohdetta aletaan suunnitella, on nykyinen asuntokanta saatava vastaamaan kysyntää ja yhtiöllä tulee olla taloudellinen valmius käynnistää uuden kohteen suunnittelu. Nyt esitetty vuokratason alentaminen ei ole linjassa näiden suunnitelmien kanssa. Toisin kuin aloitteessa esitetään, niin Koy Keskivälin vuokrat eivät ole samalla tasolla kuin kaupunkien vuokrat.

Mäntyharjun kunnan hallinto on myös selvittänyt muutamien naapurimaalaiskuntien kuntaomisteisten vuokra-asuntojen vuokratasoa ja esimerkiksi Kangasniemellä keskimääräinen neliöhinta vuonna 2020 oli 9,75 €/m2, Pertunmaalla 6,70 €/m2 ja Puumalassa 8,05 €/m2. Kaikilta osin nämä hinnat eivät ole vertailukelpoisia, sillä vuokratasoon vaikuttavat alueen vuokramarkkinat, sijainti ja vuokraan sisältyvät maksut, mutta erityisesti asunnon koko ja kunto. Koy Keskivälin vuokra-asuntojen keskimääräinen neliövuokra on 9,67 €/m2. Esimerkiksi keskustassa Puistotie 2:ssa ja Liiketie 2:ssa yksiön vuokrataso on 10,52 – 10,83 €/m2 ja isompien asuntojen kuten Pyhävedentie 16 (4h+k) ja Sähkötie 4 (3h+k) vuokrataso on 8,83 – 9,08 €/m2.

Aloitteessa todetaan, että monissa kunnissa on asukkaita menestyksellisesti houkuteltu määräaikaisesti ilmaisilla asunnoilla. Selvitimme tilannetta Kangasniemeltä ja Pieksämäeltä; vuokrataloyhtiö ei ole antanut asuntoja ilmaiseksi, koska asukkaita pitää kohdella tasapuolisesti, mutta elinkeinotoimi on yritysyhteistyön nimissä varautunut tukemaan yrityksen uuden työntekijän asumista, mikäli työsopimus on tehty vähintään vuoden mittaiseksi. Elinkeinotoimi on maksanut tällaisessa tilanteessa joka toisen kuukauden vuokran vuoden ajalta. Kangasniemi on tätä varten varannut 10 000 euroa ja Pieksämäki 20 000 euroa, joka vastaa noin 4-8 asunnon vuokraamista. Saamiemme tietojen mukaan kysyntä on ollut vaihtelevaa, mutta merkittävä lisäarvo on lähinnä ollut yrityksille, jotka rekrytoidessaan ihmisiä voivat tarjota edullista asumista.

Mikäli vastaavaa markkinointikampanjaa halutaan toteuttaa, tulee siihen varata määräraha talousarvioon.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee aloitteen johdosta annetun selvityksen tiedoksi ja
  2. saattaa selvityksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)