Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Kymenlaakson liitto: Kymenlaakson maakuntakaava 2030 on hyväksytty maakuntavaltuuston kokouksessa 15.6.2020 ja maakuntahallitus on kokouksessaan 24.8.2020 määrännyt maakuntakavan tulemaan voimaan MRL 201 § mukaisesti ennen kaavan lainvoimaisuutta.

Suur-Savon Sähkö Oy 1.9.2020: Yhtiökokous on 26.8.2020 päättänyt, että Suur-Savon Sähkö Oy jakaa osinkoa 110,00 € osaketta kohti. Mäntyharjun kunnalla on osakkeita 3348 kpl.

11.9.2020 Kansalaisadressi Itä-Suomen Aluehallintovirastoon ja Mäntyharjun kuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)