Kunnanhallitus, kokous 21.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Kuntatarkastajan havainnot tarkastuksesta 31.8.-1.9.2020

MjuDno-2020-562

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin Tilintarkasatus Oy:n tilintarkastaja JHT, HT Mika Mikkonen on suorittanut tarkastuksen kunnassa 31.8.-1.9.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee Mikkelin Tilintarkastus Oy:n tarkastusselosteen tarkastuksesta 31.8.-1.9.2020 tietoonsa.

Päätös

Merkittin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)