Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Alueverkon kilpailutus

MjuDno-2019-628

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut vuonna 2014 Mikkelin ja Pieksämäen seudun alueverkon, toimittajaksi valikoitui MPY Oy.

Sopimuskausi on alkanut 1.3.2015 ja päättyy 28.2.2020, sopimukseen sisältyy yhden (1) optiovuoden käyttö, josta on toimittajalle ilmoitettava kirjallisesti kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Aiemmista kumppaneista Mikkelin kaupunki ja ESSOTE ovat siirtymässä kuntien omistaman Meidän IT ja talous, MEITA Oy:n verkkoasiakkaaksi vuosien 2020 tai 2021 aikana.

Pieksämäen kaupunkin on valmistellut uuden alueverkkoratkaisun kilpailuttamista ja valmistellut projektisuunnitelman hankinnan toteuttamisesta.
Pieksämäen kaupunki on tarjonnut hankintaan mukaan lähtöä Mäntyharjun lisäksi Hirvensalmelle, Kangasniemelle, Pertunmaalle, Puumalalle ja Etelä-Savon Koulutus Oy:lle.
Mukaan lähtevät organisatiot antavat valtuutuksen alueverkon kilpailuttamisesta ja allekirjoittavat hankintasopimuksen. Valtuutuksella ne myös sitoutuvat noudattamaan kilpailutuksen tuloksena tehtävää hankintapäätöstä ja -sopimusta.

Uudessa kilpailutuksessa Mäntyharjun kustannusosuus olisi noin 10 % verkon kokonaiskustannuksista eli noin 15 000 €/vuosi. Osuus perustuu käytössä olevien työasemien määrään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus päättää, että Mäntyharjun kunta antaa Pieksämäen kaupungille valtakirjan Mäntyharjun kunnan alueverkon kilpailuttamiseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)