Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiovarainministeriö, kunta- ja aluehllinto-osasto 11.11.2019 päätös kunnan peruspalveujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, yhtymävaltuuston kokouskutsu 27.11.2019
- klo 12.00 Mikkeli

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- 6.11.2019 Luonnonsuojelualueen perustaminen (Luonnonsuojelulaki 24.1 §) Simpunnouron-Hyvälahden luonnonsuojelualue

11.11.2019: ELY-keskuksen näkemyksen mukaan käsittelylaitteiston käyttö voidaan keskeyttää toistaiseksi. Kevään 2020 käsittelytarpeen arviointi on tehtävä 28.2.2020 mennessä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristövastuualue 7.11.2019: päätös sähkökaapelin asentamninen yleisen kulkuväylän ali Mäntyharjun Pyhäveteen ja valmistelulupa
- hakija: Suur-Savon Sähkö Oy

Mikkelin seudun ympäristöltk 6.11.2019 § 77 Talousarvion toteutumisen seuranta 1-10/2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.