Kunnanhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Talousarvion toteutuminen lokakuu 2019

MjuDno-2019-719

Kuvaus

Toimintatuotot
Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvioon 2019 verrattuna 90,7 % (395 340 € alle talousarvion).
Erityisesti puun myyntitulot (toteuma vrt. talousarvio 31,4 %) on merkittävästi alle suunnitellun. Koko vuoden kertymä puun myyntitulojen osalta tulee jäämään noin 200 000 € alle talousarvion.

Toimintakulut
Toimintakuluja on kertynyt ajalla 1-10/2019 yhteensä 35 946 711 €. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,3 % (822 818 €). Talousarvioylitys 38 763 €.
Huomiota tulee kiinnittää erityisesti kohtaan palvelujen osto, jossa ylitystä talousarviosta on 566 210 €.
Suurin ylitys kohdistuu Essoten tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, joissa ylitystä talousarviovaraukseen on 772 650 €.

Verotulot ja valtionosuudet
Verotuloja kertyi tarkastelujaksolla 17 961 789 €; kertymä alitti edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän 7,1 %:lla.
Valtionosuutta kirjattiin 14 744 782 €, kertymä alitti edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän 1,7 %:lla, mutta on 155 698 € yli talousarvion tasaisen kertymän.
Verotulojen lokakuun kertymän ennuste on noin miljoonan (1 milj.) alle talousarvion.
Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuuden muutoksista vuodelle 2019 huomioiden marras- ja joulukuun maksatuksissa.

Korjauserät
Tuloslaskelman toteumaluvut perustuvat tasaiselle kertymälle, niissä ei ole huomioitu kausivaihtelua. Kertymästä puuttuu ensihoidon laskutus lokakuulta 2019 sekä paperisena tulevia lokakuulle kohdistuvia laskuja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee toteuman 10/2019 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)