Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 172 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Valtiovarainministeriö 8.11.2018 Lausuntopyynnöt:
- VM/1884/00.01.01.00/2018: Heinäveden esitys maakunnan vaihtamiseksi
- VM /2156/00.01.01.00/2018: Joroisten esitys maakunnan vaihtamiseksi.

ARA Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätökset:
- purkuavustus 7.11.2018 dnro 24071/646/18: Purkuavustusta myönnetty Koy Keskiväli, Puistotie 2  48.137 €, kuitenkin enintään 60 % toteutuneista hyväksytyistä kustannuksista:
- luovutuksen saajan nimeäminen ja luovutuskorvauksen vahvistaminen: hakija ja luovuttaja: Mikkelin Kotikaari ry, luovutuksen saaja: MVH-Asunnot Oy (yleishyödyllinen yhteisö); sijainti: Mäntyharju Sairaalantie 1; alkuperäiset rajoitukset ovat voimassa 18.10.2046 saakka. ARA vahvistaa kohteen luovutuskorvaukseksi 0 €, joka on samalla korkein sallittu luovutushinta.

Etelä-Savon maakuntaliitto 5.11.2018: Maakuntavaltuuston kokous on 26.11.2018, Mikkeli, kaupungintalo, valtuustosali.

Itä-Suomen päihdehuollon ky, yhtymävaltuuston kokouskutsu 28.11.2018 klo 12.00, Mikkeli Ravintola Sali & Keittiö

Itä-Suomen aluehallintovirasto päätös anniskelualueen hyväksymisestä 5.11.2018; hakijana Mäntyharjun kunta :
- Mäntyharjun lukio, kulttuurisalin lämpiö ja piha-alue
- Mäntyharjun tori.

Kunnantalo on joulun aikaan suljettu 27.12.2018-4.1.2019.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).