Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Talousarvion toteutuminen lokakuu 2018

MjuDno-2018-690

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan taloudellista tilannetta tarkastellaan kuukausittain ja aina kolmannesvuosiraportin yhteydessä.
Kunnanhallitus saa lautakuntatason kuvauksen hallintokuntien taloudellisesta tilanteeesta. Tarkempi yksikkötason selvitys  saatetaan kunnanhallituksen käsittelyyn mikäli toteumassa lautakuntasolla on kokonaisuutena huomioitavaa.

Toimintatuotot
1-10 toimintatuottoja kertyi 4 077 829 €. Kertymä ylitti edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän 7 387 €:lla mutta alitti talousarviovarauksen 95 380 €:lla.

Toimintakulut
1-10 toimintakuluija kertyi 35 123 852 € . Kertymä oli lähes talousarvion mukainen (alitus 15 273 €).
Edellisen vuoden vastaavaan ajankohaan verrattuna  toimintakulut kasvoivat 1 935 922 €. Kasvu oli 5,8 %.
Kasvu oli erityisen voimakasta palvelujen ostossa (1 675 966 €, 7,6 %). Sosiaali- ja terveyspalveluiden menot ovat ylittäneet talousarviovarauksen 818 484 €:lla. 

Verotulot ja valtionosuudet
Verotuloja kertyi tarkastelujaksolla 19 324 735 €. Kertymä ylittää talousarviovarauksen 2 043 902 €:lla ja edellisen vuoden vastaavan ajankohdan  kertymän 640 516 €:lla. Verrattaessa kertymää vuoden 2018 talousarvioon  on huomioitava, että marraskuussa toteutetaan vuoden 2017 verotuksen takaisinperintä, joka on Mäntyharjun kunnan osalta  noin 1 500 000€.
Valtionosuuksia kertyi tarkasteluajanjaksolla 14 998 748 €. Kertymä ylitti talousarviovarauksen 67 056 €:lla, mutta oli 517 520 € edellisen vuoden kertymää pienempi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteuman 1-10 / 2018 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).