Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 170 Teknisen johtajan viran täyttäminen

MjuDno-2018-696

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Tapio Montosen irtisanouduttua teknisen johtajan virasta 31.12.2018 alkaen tulee aloittaa valmistelut teknisen johtajan viran täyttämiseksi.

Hallintosääntö 32 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. nimeää valmistelutyöryhmän;
  2. oikeuttaa valmistelutyöryhmän päättämään valintaprosessin aikataulun ja valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;
  3. oikeuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään harkintansa mukaan ns. ulkopuolista asiantuntijaa hakuprosessissa.
  4. oikeuttaa valmisteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat.

Päätös

Kunnanhallitus

1. nimesi valmistelutyöryhmään: 
- kunnanvaltuuston puheenjohtajiston
- kunnanhallituksen puheenjohtajiston
- Perussuomalaisten edustajaksi Tapio Hämäläisen varalle Tanja Hartonen-Pulkan
- Puolueisiin Sitoutumattomien edustajaksi Jani Paasosen varalle Juha Vallinin
- Kristillisdemokraattien edustajaksi Eero Kantolan
- teknisen lautakunnan pj. Sari Lantan
- kunnanjohtaja Jukka Ollikaisen ja
- hallintojohtaja Tuomo Penttisen

2. oikeuttaa valmistelutyöryhmän päättämään valintaprosessin aikataulun ja valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;

3. oikeuttaa valmistelutyöryhmän käyttämään harkintansa mukaan ns. ulkopuolista asiantuntijaa hakuprosessissa.

4. oikeuttaa valmistelutyöryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).