Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Valtuustoaloite / Nykyisestä paloasemasta tekninen tukikohta

MjuDno-2018-459

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan valtuustoaloitteen:
"Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kun nykyinen paloasema poistuu paloasemakäytöstä, tekninen tukikohta siirretään koneineen ja laitteineen sinne ja kenkätehtaan tunneli avataan kevyelle liikenteelle.

Antti Mustonen, Juha Vallin, Raili Rantanen, Jani Paasonen"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Nykyinen tekninen tukikohta ei ole toiminnallisesti toimiva ja tilat edellyttävät lähivuosina perusteellista peruskorjaamista sekä kalustolle myös katettuja tiloja. Teknisen tukikohdan sijainti ja tilat täytyy sovittaa kunnan tulevien vuosien investointiohjelmaan. Alustavaa sisäistä keskustelua tarpeesta on käyty, mutta valmistelua ei ole vielä aloitettu.

Keskeisellä paikalla oleva nykyisen paloaseman Y-tontti ei ole sopiva paikka kunnan tekniseksi tukikohdaksi. Vanhaa paloasemaa voidaan käyttää kaluston säilytykseen tarvittaessa niin pitkään, kun tontille ei ole muuta osoitettua käyttöä. Rakennusta ei kannata peruskorjata, mutta sitä voidaan käyttää omaan käyttöön tai vuokrata ulkopuoliselle nykyisessä kunnossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
  2. toteaa, että keskeisellä paikalla oleva Y-tontti ei ole pitkällä aikavälillä sopiva paikka kunnan tekniseksi tukikohdaksi. Vanhaa paloasemaa voidaan käyttää oman kaluston säilytykseen tai ulos vuokrattuna tarvittaessa niin pitkään, kun tontille ei ole  muuta käyttöä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus 

  1. toteaa, että keskeisellä paikalla oleva Y-tontti ei ole  sopiva paikka kunnan tekniseksi tukikohdaksi.
  2. toteaa, että  kunnan vuoden 2019 talousarvion käyttötalousosa ei sisällä määrärahavarausta paloaseman ylläpitokuluihin loppuvuoden osalta.
  3. saattaa asian kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).