Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Valtuustoaloite / vaarallisten aineiden säilytys

MjuDno-2018-296

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Antti Mustonen jätti seuraavan aloitteen:
"Me allekirjoittaneet Mäntyharjun kunnanvaltuuston jäsenet esitämme, että Mäntyharjun kunta esittää vaatimuksen asianomaisille viranomaisille (Trafi, VR, Ratahallintokeskus, ELY-keskus), että vaarallisia aineita jatkossa säilytetään ainoastaan vaarallisille aineille varatuilla ratapihoilla ja rataosuuksilla.

Mäntyharjussa 16.04.2018
Antti Mustonen, Jani Paasonen, Juha Vallin, Markku Huovinen"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto

  1. merkitsee aloitteen tiedoksi ja
  2. lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Kunta on käynyt yhteisen keskustelen VR:n edustajien kanssa keväällä vaarallisten aineiden säilyttämisestä Mäntyharjun kunnan alueella ratapihoilla ja radanvarsilla. Lisäksi kunnajohtaja on toimittanut 4.10.2018 kirjallisen selvityspyynnön Liikenne- ja viestintävirastolle, Liikennevirastolle, Liikenteen turvallisuusvirastolle sekä VR:lle. Selvityspyynnössä on pyydetty vastausta syksyn aikana siitä, mitä toimenpiteitä ja millä aikataululla lainsäädännössä ja/tai ohjeistuksessa tullaan toteuttamaan, jotta jatkossa vaarallisten aineiden käsittelyä ja säilytystä tehdään vain niitä varten suunnitelluille ratapihoille.

VR on muuttanut ohjeistusta syksyn aikana vaarallisten aineiden säilyttämisestä ratapihoilla ja radan varsilla. Myös ministeriö on muuttamassa asetusta tarkemmin ilmoitusvelvollisuudesta alueen pelastuslaitoksille vaarallisten aineiden säilyttämisestä ko. alueella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
  2. toteaa, että VR on muuttanut ohjeistusta vaarallisten aineiden säilyttämisestä ratapihoilla ja radan varsilla sekä
  3. toteaa, että ministeriö on muuttamassa asetutusta vaarallisten aineiden ilmoittamisvelvollisuudesta alueen pelastuslaitoksille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. toteaa, että VR on muuttanut ohjeistusta vaarallisten aineiden säilyttämisestä ratapihoilla ja radan varsilla;
  2. toteaa, että ministeriö on muuttamassa asetusta vaarallisten aineiden ilmoittamisvelvollisuudesta alueen pelastuslaitokselle;
  3. saattaa aloitteen käsittelyn kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).