Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Valuustoaloite / Paloaseman risteyksen turvallisuus

MjuDno-2018-460

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Seppo Hujanen jätti seuraavan aloitteen pykälän 41 käsittelyn yhteydessä:

"Paloaseman kohdalla Mäntyharjuntien, Haapaseläntien ja Koivutien risteyksestä kulkevat päätien ajoneuvoliikenteen lisäksi myös Mäntyharjun koululaiset ja päiväkodin lapset vanhempineen.

Risteyksessä on ajoittain ruuhautunutta liikennettä ja varsinkin päätiellä ajonopeudet ovat olosuhteisiin nähden vaarallisen korkeita. Uuden paloaseman hälytysajoneuvojen ja ensihoidon liikenne vaativat myös toimenpiteitä. Risteyksessä on sattunut useita vaaratilanteita.

Mäntyharjun kokoomusryhmä valtuustoaloitteenaan esittää, että kunta yhdessä tieviranomaisen kanssa varautuu suunnitelmallisesti toimenpiteisiin risteyksen liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä samalla liikenteen sujuvuuden turvaamiseksi.

Seppo Hujanen, Markku Häkkänen, Jaana Lopperi, Panu Karjalainen, Antti Häkkänen, Heta Jukola, Janne Haajanen, Pasi Juvonen."

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on lähettänyt aloitteen tekniselle toimelle valmisteltavaksi.

Liikenneturvallisuusasiat ovat tärkeitä ja huomion arvoisia asioita joka päiväisessä liikkumisessa varsinkin koulujen läheisyydessä. Mäntyharjulla toimii liikenneturvallisuustyöryhmä, joka on ottanut kantaa liikenneturvallisuutta edistäviin asiohin. Vanhan Touhulan puolella oleva jättöpaikkaa on tarkoitus muuttaa turvallisemmaksi rakentamalla kiertoliittymä sekä järjestelemällä pysäköintipaikat alueella uudelleen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Kunta on myös mukana Itä-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmässä. Vuonna 2019 päivitetään liikenneturvallisuussuunitelma, johon myös Mäntyharju kuuluu ja johon voidaan esittää kunnan painopistealueita.

Aloitteeseen liittyen tekninen johtaja sekä kunnanjohtaja ovat olleet yhteydessä tienpidosta vastaavaan Ely-keskukseen. Tie- ja liikenneturvallisuusasioista keskustellaan vuosittain Ely-keskuksen kanssa yhteisissä palavereissa hyvässä hengessä. Uuden paloaseman käyttöönotto ei suoranaisesti lisää liikennettä risteysalueella ennen kuin vanhalle asemalle tai sen paikalle tulee muuta aktiivista toimintaa. 

Risteysalue on haastava maastonmuodon ja käytettävissä olevan tilan vuoksi kiertoliittymän rakentamiseksi. 

Liikenneturvallisuutta kaavateillä pyritään parantamaan katuverkoston saneerauksen yhteydessä koko taajaman aluella sekä uusimalla katuvalot vuoden 2019 aikana.  Kunta on myös hankkinut siirrettävän nopeustaulun, joka on pääasiassa ollut Mäntyharjuntiellä ennen yhtenäiskoulua.

Asematien peruskorjaamisesta vuoden 2019 aikana on alustavasti sovittu Ely-keskuksen kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tapio Montonen, tekninen johtaja, tapio.montonen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee aloitteen tietoonsa saatetuksi ja
  2. toteaa, että liikenneturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja asia otetaan huomioon rakentamisen yhteydessä sekä
  3. toteaa, että asiasta keskustellaan aktiivisesti Ely-keskuksen kanssa vuosittain ja
  4. toteaa, että kaavateiden liikenneturvallisuutta pyritään parantamaan katuverkoston saneerauksen yhteydessä koko taajaman alueella, sekä
  5. toteaa, että hanke lisätään investointiohjelmaan tuleville vuosille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee teknisen lautakunnan päätöksen tiedokseen ja 
  2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).