Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Kunnanhallitukselle on toimitettu lisälistalla asia § 92 Hallintosääntöuudistus 1.8.2021. Pykälä sisältää hallintosääntöluonnokseen lisäykset sivistystoimen osalle. Lisäykset perustuvat perusopetuslakiin.

Hallintosäännön 129 §:n 2 momentin mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Kunnanhallitus hyväksyi, että lisäpykälä 92 käsitellään pykälän 84 käsittelyn jälkeen.