Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Nurmaan toimitalon ulkorakenteiden saneeraushankkeen hankeaikainen rahoitus

MjuDno-2021-87

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura on toimittanut kunnalle 26.1.2021 päivätyn rahoitushakemuksen Nurmaan toimitalon ulkorakenteiden saneeraushankkeen hankeaikaisesta rahoituksesta.

"Hankken tarvoitteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan entisen kansakoulurakennuksen ja sen ympäristön säilyminen ja vetovoimaisuuden lisääminen kyläläisten ja osa-aika asukkaiden kohtaamispaikkana. Toimenpiteitä on katon kunnostus ja maalaus, kantavan tukirakenteen vahvistaminen, lahonneiden hirsien vaihto, pihan muotoilu sekä jätevesijärjestelmän kunnostus. 

Koulu on kuulunut kylätaajamaan aivan oleellisena osana myllyn, kaupan, postin ja maatilojen kanssa. Koulu on yksi Mäntyharjun vanhimmista kouluista. Koulun toiminta alkoi vuonna 1899. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Nurmaan toimitalon omistaa Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura ry, joka on perustettu 1936.

Hankkeen aikataulu on 7.11.2020-31.12.2022.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 81 584 €
- myönnetty Leader-tuki (investointituki) 40 792 € (50 %)
- yksityinen rahallinen osuus 22 867 € (28 %)
- yksityinen vastikkeeton työ 17 925 €(22 %)

Haettava laina on 40 792 €

Lainan takaisinmaksu
Laina maksetaan takaisin kertamaksuna sitä seuraavan kuukauden loppuun mennessä, kun Vee´jakaja ry on maksanut myöntämänsä tuen Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseuran tilille."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura ry:lle 40 792 euron lainan ja

2. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatteiden mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanvaltuusto

1. myöntää Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura ry:lle 40 792 euron lainan ja

2. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

llpo Honkanen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn (HallintoL 1 mom. 2 kohta), KuntaL 97 § 1 mom.

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Nurmaan maamiesseura ry:n kanssa on tehty velkakirjaluonnos.

Kunnanvaltuuston päätös 8.3.2021 § 14 on saanut lainvoiman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Mäntyharjun kunnan ja Mäntyharjun Nurmaan maamiesseura ry:n välisen velkakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)