Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Otto-oikeus

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset:

YP 06.04.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / Tekolumen varastointialueen geosuunnittelu ja meluselvitykset 2021
YP 16.04.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / Terveyskeskuksen rakennuksen palo-osastointi korjausten, ilmanvaihtomuutosten ja rakennusautomaatiojärjestelmän uusimisen rakennuttamistehtävät ja kustannusten seuranta
YP 16.04.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / Yhtenäiskoulun rakennuksen palo-osastointien ja sisäilmakorjausten rakennesuunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta
YP 20.04.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / Lumen- ja maankaatopaikan sijoitus- ja rakentamisen selvitykset 2021
YP 21.04.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / Mustikkatassu päiväkoti pienen kiireelliset korjaustyöt
YP 21.04.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / Katukorjaushankkeet 2021
YP 21.04.2021 Hankintaohjeesta poikkeaminen / Mäntyharjun kunnan ylläpidon kehittämisen vaihe 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus ei käytä otto-oikeutta,  koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)