Kunnanhallitus, kokous 26.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Talouden toteuma maaliskuu / 2021

MjuDno-2021-283

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Talouden toteutuminen ajalla 1-3/2021 on pitkälti suunnitellun mukainen. Tuloslaskelma osoittaa, että

  • toimintatuotot ovat toteutuneet noin 170 000 € yli talousarvion. Merkittävästi edellisvuotta korkeammat ”Tuet ja avustukset” (116 000 €) johtuvat pääosin lukion, kansalaisopiston ja kulttuuripalvelujen hankkeiden rahoituksesta
  • toimintakulujen osalta on huomioitavaa ostopalvelujen merkittävä kasvu edellisvuoteen nähden, eli 1 062 000 €, josta erikoissairaanhoidon kasvua on 666 000 €. Tähän kehitykseen tulee erityisesti kiinnittää huomiota, sillä tämä voi olla pidempiaikaisempikin kehitys koronasta johtuvasta hoitovelasta
  • verotulokertymä oli alkuvuonna 6 535 000 €. Toteuma on 1 038 000 € edellisvuotta parempi. Yksi selittävä syy on, että yhteisöveron jako-osuuden muutos ei viime vuonna ollut vielä tässä vaiheessa voimassa. Sen merkitys on noin 540 000 €. Ansio- ja pääomatulot olivat alkuvuonna 240 000 € edellistä vuotta paremmat ja kiinteistöveroja oli tilitetty 258 000 € enemmän kuin edellisenä vuonna. Verrattaessa vuoden 2021 talousarvioon, niin kuukausittaisella tasajaolla laskettaessa verotuloja on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kertynyt 714 000 € enemmän kuin on arvioitu
  • valtionosuus kertymä on edellisen vuoden tasoa, eli  4 883 000€.

Tilikauden ylijäämäksi  ajalle 1-3/2021 muodostuu 950 000 €, joka on 146 000 € edellisvuotta parempi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman maaliskuu 2021 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)