Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Etelä-Savon ELY-keskuksen päätös 15.11.2023 ESALY/304/2018: VR-Yhtymä Oyj:lle on annettu päätös pilantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta Kinnin seisakkeen ja Sarkaveden väliselle alueelle 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tukes päätös 14.11.2023 KaivNro 7099: Päätös kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta.
Kaivosluvan haltija: Paroc Oy Ab
Kaivospiiri ja KaivNro: Longanlampi 7099
Alueen sijainti: Mäntyharju.

Suomen Kuntaliitto 17.11.2023:  Turvallisuutta koskevien asiakirjojen salassapito.

Itä-Suomen hallinto-oikeus 14.11.2023
- dnro 146/03.04.04.04.10/2023 ja 2391/03.04.04.04.10/2023 Vastaselityspyyntö Etelä-Savon hyvinvointialueen valitukseen
- dnro 160/03.04.04.04.10/2023  Vastaselityspyyntö Varkauden kaupungin valitukseen.
Kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä hallintosihteerin huoneessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)