Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 LISÄPYKÄLÄ: Koulunkäyntiohjaajan toimen vakinaistaminen (lisäpykälä)

MjuDno-2023-635

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 23.1.2023 (§ 5) päättänyt talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa, että avoimeksi tulevat ja uudet virat ja toimet tuodaan kunnanhallituksen arvioitavaksi.

Yhtenäiskoulun määräaikainen koulunkäyntiohjaaja on hoitanut ohjaajan tehtävien ohella myös koulukuljetussihteerin tehtäviä yhtenäiskoulun osalta. Hänen työsuhetensa päättyy 31.5.2024.
Vs. sivistysjohtaja Jari Hautamäki hakee lupaa kyseisen tehtävän täyttämiseen toistaiseksi voimassa olevana työsuhteena.
Työsuhteen tehtäväkuva muodostuu koulunkäyntiohjaajan ja oppilaskuljetusten tehtävien lisäksi Yhtenäiskoulun toimistotehtävistä. Kokemus Yhtenäiskoulun hallinnon tehtävistä on osoittanut, että tehtävä vaatii lisäresursseja.

Vuoden 2024 henkilöstösuunnitelma sisältää 10,3 vakituista koulunkäynnin ohjaan vakanssia ja 2,2 määräaikaista vakanssia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus myöntää luvan koulunkäyntiohjaajan toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen täyttämiseen em. työkuvalla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Vs. sivistysjohtaja Jari Hautamäki oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)