Kunnanhallitus, kokous 27.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 228 Vallin Juha / ero sivistyslautakunnan varajäsenyydestä / uuden varajäsenen vaali

MjuDno-2023-618

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Juha Vallin on 13.11.2023 pyytänyt eroa sivistyslautakunnan varajäsenyydestä, tultuaan valituksi tarkastuslautakunnan jäseneksi.

Perustelut:
Jäsenyys aiheuttaa esteellisyyden tarkastuslautakunnan työskentelyssä sivistystoimen osalta.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki § 72, 74
Tasa-arvolaki § 4a
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö

Hallintosäännön 9 § mukaan sivistyslautakunnassa on 9 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Sivistylautakunnan jäsenet 2021-2025 (Kv 16.8.2021 § 63, Kv 4.9.2023 § 43)

jäsen varajäsen
Nina Saloranta Katariina Tuokko
Pyry Männistö Ari Pulkka
Seppo Kettunen Alpi Ripatti
Juhani Lyytikäinen, pj.              Eelis Multamäki                 
Heta Jukola Päivi Mäntynen
Piia Mäkilä, vpj. Tanja Vitikainen
Markku Huovinen Juha Vallin
Juha Tuominen Jonna Pöysti
Jenny Reponen Jarkko Ahvenainen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

  1. myöntää Juha Vallinille eron sivistyslautakunnan varajäsenyydestä;
  2. valitsee Juha Vallinin tilalle uuden varajäsenen sivistyslautakuntaan toimikauden 2021-2025 loppuajaksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)