Kunnanhallitus, kokous 2.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 186 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 120 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 121 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 122 § Kokousaika- ja paikka
Hallintosääntö 123 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 125 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Hallintosääntö 127 § Varajaäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 128 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 131 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Teams-etäyhteyden kautta kokouksessa saapuvilla olivat: Heta Jukola, Tiina Maczulskij, Seppo Hujanen, Matti Nykänen sekä kunnanvaltuuston II vpj. Leena Pekkanen.

Kunnantalolla, kokoushuone Kallassa saapuvilla olivat: Markku J. Lamponen, Tapio Hämäläinen, Toni Maczulskij, Jaana Partio, Ulla Sohlman sekä kunnanvaltuuston I vpj. Antti Mustonen. Lisäksi saapuvilla olivat: kunnnjohtaja Jukka Ollikainen, hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen ja pöytäkirjanpitäjä Arja Leppäkumpu.