Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Henkilöstökertomus 2020

MjuDno-2021-271

Valmistelija

  • Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa tietoa henkilövoimavaroista,​ niiden käytöstä ja muutoksista. Se on suunnittelun ja johtamisen väline päättäjille,​ kunnan johdolle,​ esimiehille ja henkilöstölle. Kunnan menestykseen ja tulevaisuuteen vaikuttaa ratkaisevasti se,​ kuinka osaavaa,​ motivoitunutta ja työkykyistä henkilöstöä sillä on. Kehittämisen lähtökohdaksi tarvitaan myös tietoa henkilöstöön liittyvien asioiden tilasta ja kehityksestä. Vuoden 2020 henkilöstökertomuksen tilastot on koottu työterveyshuollon,​ palkkahallinnon ja vakuutusyhtiön tilastoista. Kunnallinen työmarkkinalaitos suosittelee kunnille henkilöstövoimavarojen arviointia ja raportointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto merkitsee vuoden 2020 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)