Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Ympäristöministeriön erityisavustushakuilmoitus: Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman avustukset kuntien kehittämishankkeisiin – teemana ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö. Avustus kustannuksista voi olla enintään 60 %. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)