Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 119 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 124 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 127 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous todettin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Teams-etäyhteydellä kokoukseen osallistuivat: hallituksen puheenjohtaja Leena Pekkanen; jäsenet: Seppo Hujanen, Jaana Lopperi, Jani Paasonen, Jenni Kasurinen, Markku Lamponen, Mia Lamponen, Mika Ruohoranta ja varajäsen Tero Ollikainen sekä kunnanvaltuuston I varapj. Eveliina Mäenpää ja II varapj. Ari Hartonen. Lisäksi etäyhteyden kautta kokoukseen osallistui tekninen johtaja Lasse Kurvinen.

Paikalla kokouksessa kunnantalolla, kokoushuone Kallassa olivat kunnanvaltuuston pj. Markku Häkkänen, kunnanjohtaja Jukka Ollikainen, hallinto- ja talousjohtaja Maija Penttilä, sivistysjohtaja Sari Aarniokoski ja kokouksen sihteeri Arja Leppäkumpu.