Kunnanhallitus, kokous 29.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Talouden toteuma helmikuu / 2021

MjuDno-2021-283

Kuvaus

Helmikuun lopussa toimintatuottoja on kertynyt 890 000 €, mikä on 104 000 € edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Ero johtuu pääosin kotikuntakorvauksien tuloutuksesta.

Toimintakuluja on kirjautunut 7 269 700 €, josta henkilöstökuluja on 1 530 000 € ja palvelujen ostoja 5 143 800 €. Henkilöstökulut ovat edellisvuoden tasolla, mutta asiakaspalvelujen ostot ovat 722 000 € edellisvuotta suuremmat. Asiakaspalvelujen ostoissa suurin erä on Essotelta ostettavat palvelut. Näissä peruspalveluissa on kasvua 344 000 € ja erikoissairaanhoidossa 317 000 €. Peruspalvelut laskutetaan hyväksytyn talousarvion mukaisena ja erikoissairaanhoito toteutuneen käytön mukaisena. 

Verotulokertymä on 4 722 500 € ja valtionosuudet 3 255 000 €.

Liitteenä olevan tuloslaskelman (ulkoinen) mukaan 01-02/2020 ylijäämäksi muodostui 1 337 300 €.

Oheismateriaalina verotulokertymä 3/2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman helmikuu 2021 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)