Kunnanhallitus, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Suomen Kuntaliitto, yleiskirje 4/2020, 26.5.2020: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2019 nettokuluista:
- Mäntyharjun maksuosuus on 5741,53 €; kunnalta peritään lisää 1025,53 €.

Valtiovarainministeriö 11.6.2020 asettamispäätös: Aluehallinnon ja monialaisten maakuntien parlamentaarinen selvitystyö, toimikausi 11.6.-31.12.2020
- työssä selvitellään, mitä tehtäviä kunnilta, kuntayhtymiltä ja valtiolta siirretään maakunnille.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, hallitus 28.5.2020 § 114: Kalliin hoidon tasausjärjestelmän ennakkomaksu 2020
- ennakkomaksua peritään 73 €/asukas
- Mäntyharjun kunnan osuus on 432 542 €.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden välipäätös 20/0330/2, antopäivä 18.6.2020: KV päätös 30.3.2020 § 7 Kouluverkkoselvitys.
Kirkonkylän ja Toivolan koulut lakkautetaan lv 2019-2020 päätyttyä, lv 2020-2021 alkaen perusopetusta järjestetään ainoastaan Mäntyharjun yhtenäiskoulussa, kaikille peruskoululaisille järjestetään opetussuunnitelman mukaisesti opetusta tarkoituksenmukaisissa opetustiloissa syyslukukauden 2020 alkaessa. Päätöksestä on jätetty kaksi kunnallisvalitusta Toivolan koulun osalta.
Hallinto-oikeus hylkää täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset. Päätös valitusten osalta annetaan myöhemmin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.