Kunnanhallitus, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 91 Kunnanvaltuuston päätösten 8.6.2020 täytäntöönpano

MjuDno-2020-471

Kuvaus

KuntaL 39 § Kunnanhallitus
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

KuntaL 96 § 1 mom. Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1. toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 8.6.2020
- ovat  syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät  mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät  ole lainvastaisia; sekä

2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 15  Viestintäsuunnitelman hyväksyminen
- tiedoksi: johtotiimi ja esimiehet

§ 16  Valtuustoaloite / matonpesupaikan rakentaminen kirkonkylään
- ote: Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat ry/Antti Mustonen

§ 17  Valtuustoaloite / selvityspyyntö kiinteistöjen vaurioista ja vahingoista
- ote: Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomat ry/Antti Mustonen

§ 18  Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy:n toimintakertomus 2019
- ei toimenpiteitä

§ 19  Henkilöstökertomus 2019
- tiedoksi: johtotiimi, esimiehet, työterveyshuolto

§ 20  Arviointikertomus 2019
- tiedoksi: johtotiimi, lautakunnat käsittelyä varten

§ 21  Tilinpäätös 2019
- ote: taloussuunnittelija, hallinto- ja talousjohtaja

§ 22  Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen / TA 2020  muutokset
- ote: taloussuunnittelija, johtotiimi

§ 23  Yhtenäiskoulun korjaussuunnittelu
- ote: taloussuunnittelija, tekninen johtaja, palvelupäällikkö RR

§ 24  Vesitornin saneeraus
- ote: taloussuunnittelija, tekninen johtaja, palvelupäällikkö RR

§ 25  Tilaratkaisut
- ote: taloussuunnittelija, tekninen johtaja, palvelupäällikkö RR

§ 26  Aloitteet 2019
- ei toimenpiteitä

§ 27   Halmeniemen kylätalon remontin hankeaikainen rahoitus
- ote: Halmeniemen maa- ja kotitalousseura ry/ *********, taloussuunnittelija, hallinto- ja talousjohtaja

§ 28   Valtuustoaloite / hanke osaavan työntekijäkunnan saamiseksi paikkakunnan työpaikkoihin
- tiedoksi ja valmistelua varten: kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja.
 

Päätös

Hyväksyttiin.