Kunnanhallitus, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kytö / kuolinpesän omaisuuden hakeminen kunnalle / kiinteistön myynti

MjuDno-2019-378

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Valtiokonttori on 23.5.2019 ilmoittanut kunnalle mahdollisuudesta hakea perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta.
Hakemuksen yhteydessä on tullut tehdä esitys, millä tavoin kuolinpesästä saatavat varat käytettäisiin. Varojen käyttötarkoituksen tulee olla jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä. Tarkoituksen on hyvä olla tarpeeksi yleisluonteinen. Hakemusta ei tarvitse muuten perustella eikä omaisuuden mahdollinen luovuttaminen kunnalle perustu tarveharkintaan.

Hakemus on hallinnon toimialan toimesta tehty 10.10.2019. Kuolinpesän varat on esitetty käytettäväksi ylisukupolviseen taide- ja ympäristökasvatukseen sekä huomion kiinnittämiseen kulttuuri- ja elinympäriöstöön. Toimintamallina osallistuva budjetointi ja muut ympäristön viihtyvyyteen tähtäävät yhteisölliset poikkihallinnolliset mallit (julkinen taide, puistot, liikkuminen, leikkiminen, kulkeminen, valaiseminen). Tavoitteena aineettoman kulttuuriperinnön nostaminen huomion keskipisteeksi.

Valtiokonttori on päätöksellään VK/1592/08.02.01/2018 jakanut kuolinpesän omaisuuden.
Kuolinpesään kuuluvasta kiinteistöstä ********* osa pysytetään valtion omistuksessa ja luovutetaan Metsähallituksen hallintaan käytettäväksi osaksi Puolustusvoimien Vekaranjärven varuskunnan harjoitusalueen laajennuksena ja osaksi luonnonsuojelualueena.

Hakijan serkulle luovutetaan läheisyyden perusteella kohtuulliseksi harkittuna määränä kuolinpesään kuuluvat kiinteistöt ********* ja ********* sekä kiinteistöstä *********ne alueet, joita ei pysytetä valtiolla.
Luovutus tapahtuu ehdolla, että mikäli ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, em. serkku luovuttaa omaisuuden tälle.

Mäntyharjun kunnalle luovutetaan kuolinpesään kuuluva muu omaisuus ehdolla, että
  - kunta vastaa pesän veloista ja maksuista
  - kunta käyttää omaisuuden ylisukupolviseen taide- ja ympäristökasvatukseen sekä huomion kiinnittämiseen kulttuuri- ja elinympäristöön. Toimintamallina osallistuva budjetointi ja muut ympäristön viihtyvyyteen tähtäävät yhteisölliset poikkihallinnolliset mallit (julkinen taide, puistot, liikkuminen, leikkiminen, kulkeminen, valaiseminen
  - jos ilmaantuu perimään oikeutettu sukulainen tai testamentin saaja, kunta luovuttaa omaisuuden tälle.

Kuolinpesän tiedot ovat julkisuuslain 24 §:n mukaisesti salassa pidettäviä.
Kuolinpesän asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus merkitsee valtiokonttorin päätöksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnan perintö muodostuu  ********* kiinteistöstä *********, jolle kunta on saanut lainhuudon 28.5.2020. Kiinteistön pinta-ala on 2,320 ha.
Kiinteistöllä sijaitsevat:
- asuintalo, rakennettu 1995, pinta-ala noin 135 m2
- vanhempi talo, rakennettu 1920, pinta-ala noin 50 m2
- 2 aittaa (purkukuntoisia).

Mäntyharjun kunnalla ei ole omaa käyttöä ko. kiinteistölle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. laittaa ********* kiinteistön LKV A Hokkanen Oy:n kautta myyntiin ja
  2. toteaa, että kunnanhallitus pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset.

Päätös

Hyväksyttiin.