Kunnanhallitus, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 Mäntyharjun kunnan siirtyminen poikkeusoloihin / poikkeusolojen päättyminen

MjuDno-2020-236

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan kunnanvaltuusto on  hyväksynyt 29.6.2011 poikkeusolojen johtosäännön.
Johtosäännössä todetaan, että johtosääntöä sovelletaan Mäntyharjun kunnassa yhteiskunnan normaaliolojen erityistilanteessa sekä niihin varautumisessa.
Maan hallitus ilmoitti maanantaina 16.3.2020 todenneensa yhdessä presidentin kanssa, että Suomessa vallitsee koronavirustilanteen takia poikkeusolot. Tämän takia Suomessa on otettu käytttöön valmiuslaki. Valtioneuvosto on käsitellyt 17.3.2020 istunnossaan valmiuslain käyttöönottoasetuksen ja soveltamisasetuksen.

Valmiuslain käyttöönoton johdosta kunnanjohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 20.03.2020 / § 2 Casem 2020-221, jossa päätetään, että Mäntyharjun kunta siirtyy poikkeusolojen johtamisvalmiuteen hallituksen antaman asetuksen mukaisesti, kun asetus tulee voimaan. Samalla päätöksellä otetaan käyttöön poikkeusolojen johtosääntö ja sen sisältämä erityistoimivalta kunnassa.
Poikkeusolojen johtosäännön 5 §:n mukaan erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus tai kiireellisissä tapauksissa kunnanjohtaja häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä. Erityistoimivallan lakkauttamisesta päättää kunnanhallitus. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. toteaa, että poikkeusolojen johtosäännön käyttöönotto perustuu kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti yhteiskunnan erityistilanteeseen ja poikkeusoloihin;
  2. hyväksyy kunnanjohtajan päätöksen siirtymisestä poikkeusolojen johtamisvalmiuteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Suomen hallitus arvioi maanantaina 15. kesäkuuta 2020 saamansa tilannekuvan perusteella, että koronavirusepidemia on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Valtioneuvosto antoi maanantaina 15. kesäkuuta yleisistunnossaan valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisasetukset ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslain 3 §:ssä tarkoitetut poikkeusolot. Kumoamisasetukset ja poikkeusolojen päättyminen tulevat voimaan tiistaina 16. kesäkuuta 2020.

Mäntyharjun kunnan poikkeusolojen johtosäännön 5 §:n mukaan erityistoimivallan käyttöön ottamisesta päättää kunnanhallitus tai kiireellisissä tapauksissa kunnanjohtaja häiriötilanteiden aikaisessa kunnan johtoryhmässä. Erityistoimivallan lakkauttamisesta päättää kunnanhallitus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. toteaa poikkeusolojen päättyneen;

2. lakkauttaa kunnanjohtajan poikkeusolojen johtosäännön 5 §:n mukaisen erityistoimivallan.

Päätös

Hyväksyttiin.