Kunnanhallitus, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 209 Halme Johanna / eropyyntö tarkastuslautakunnan jäsenyydestä

MjuDno-2023-556

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Johanna Halme on 10.10.2023 pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 10.10.2023 alkaen.
Perustelut: henkilökohtaiset syyt ja paikkakunnalta muutto.

Kuntalain 70 § 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Hallintosääntö 8 § Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulee olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lait ja ohjeet:
Kuntalaki § 75
Tasa-arvolaki § 4a 

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2021-2025

jäsen varajäsen
Eero Kantola, varapj. Esa Vihavainen
Liisa Torniainen Tarmo Norén
Johanna Halme Jatta Mikkanen
Timo Kuoksa, pj. Satu Kettunen                   
Johanna Purho-Ruotsalainen Anssi Turtiainen

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

  1. myöntää Johanna Halmeelle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä;
  2. valitsee Johanna Halmeen tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan toimikauden 2021-2025 loppuajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.