Kunnanhallitus, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 206 Kiinteistöveroprosentit 2024

MjuDno-2023-524

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistöverolain 11-14 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja sadasosan tarkkuudelle vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä.

 Kiinteistöveroprosentit ilmoitetaan puolestaan prosentin sadasosan tarkkuudella. Kiinteistöverolain perusteella vuodelle 2024 kiinteistöveroprosenttivälit ovat:

  • Yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet 1,30-2,00 %
  • Yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset 0,93-2,00%
  • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti: 0,41-1,00 %
  • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,93-2,00 %
  • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
  • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
  • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 %

 

Vuonna 2023 Mäntyharjun kunnan kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat:

 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,10 %
 2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  0,55 %
 3. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiint.veroprosentti 1,15 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %

Talousarvion rakentamisen lähtökohtana on ollut pitää kiinteistöveroprosentit ennallaan. Yleinen kiinteistöveroprosentti jakautui kahteen; maa-alueet ja rakennukset. Muutos tarkoittaa sitä, että maa-alueiden kiinteistöveroprosenttia joudutaan nostamaan.

Esitetyillä veroprosenteilla vuoden 2024 talousarvio tulee olemaan alijäämäinen. Kunnanvaltuuston tulee päättää talousarvion käsittelyn yhteydessä sopeuttamisohjelmasta, joka muodostuu:
- kunnan ostopalveluiden tarkastelusta
- oman palvelutuotannon sopeuttamisesta kysyntää vastaavaksi
- kunnan palveluksessa olevan henkilöstömäärästä tarkastelusta ( taloudelliset ja tuotannolliset perusteet)
-kiinteistöstrategian sisältävien toimenpiteiden konkretisoinnista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto määrää kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti / maa-alueet 1,30 %
     Yleinen kiinteistöveroprosentti / rakennukset 1,10%
 2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti  0,55 %
 3. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten kiint.veroprosentti 1,15 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,00 %.

Päätös

Hyväksyttiin.