Kunnanhallitus, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Hallintosääntö 134 § Toimielimen päätöksentekotavat
Hallintosääntö 135 § Sähköinen kokous
Hallintosääntö 136 § Sähköinen päätöksentekomenettely
Hallintosääntö 137 § Kokousaika- ja paikka
Hallintosääntö 138 § Kokouskutsu
Hallintosääntö 139 § Sähköinen kokouskutsu
Hallintosääntö 140 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Hallintosääntö 142 § Varajaäsenen kutsuminen
Hallintosääntö 143 § Läsnäolo kokouksessa
Hallintosääntö 146 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Puheenjohtaja esitti, että esityslistan asia § 207 "Sopimus matkailupalveluiden hankinnasta / Visit Mäntyharju" käsitellään kokouksen ensimmäisenä asiana pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen, koska Piia Mäkilän varajäsen Ulla Sohlman on valmis tulemaan  kokoukseen heti.
Hyväksyttiin yksimielisesti asioiden käsittelyjärjestyksen muutos.

Toni Maczulskij osallistui kokoukseen etäyhteyden Teams kautta.