Kunnanhallitus, kokous 30.10.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano 2023

MjuDno-2023-118

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

KuntaL 39 § Kunnanhallituksen tehtävät
Kunnanhallituksen tulee
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

KuntaL 96 § Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka 
että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus
1. toteaa, että kunnanvaltuuston päätökset 2.10.2023
- ovat  syntyneet laillisessa järjestyksessä,
- eivät  mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle,
- eivät  ole lainvastaisia; sekä

2. päättää niiden täytäntöönpanosta seuraavaa:

§ 46  Liittyminen Mikkelin seudun työllisyysalueeseen / sopimuksen hyväksyminen
- ote: Mikkelin kaupunki

§ 47  Arviointikertomus 2022 / toimielinten käsittely
- ote: tarkastusltk pj. Timo Kuoksa

§ 48  Aloitteet 2022
- keskeneräiset aloitteet lähetetään edelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.